Witamy na stronie AGAPE

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie informuje, że pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności  w Tczewie  do  placówek Stowarzyszenia „ AGAPE” znajdujących się   na terenie  województwa pomorskiego, które przekazują  żywność bezpośrednio do osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (określonej  przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej  oraz  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.  1402 zł na osobę samotnie gospodarującą.

 

_______________________________________________________________________________

Konkurs Ryjewo-Regulamin

 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych  Dom Modlitwy „AGAPE” jest organizacją pożytku publicznego.

Prosimy o przekazanie  1%   podatku na pomoc osobom   bezdomnym, niepełnosprawnym i  starszym.

Nr konta :     36 1020 1778 0000 2102 0044 3358

 

Inicjatorem powstania Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” była   Pani Grażyna Sochacka, która powołała je do życia w dniu 13 stycznia 1998 roku. Była ona dla nas wzorem i wsparciem. Kochała ludzi i nauczyła nas, że każdy jest wartościowym człowiekiem i każdemu należy się godność i szacunek.

Poświęciła się całkowicie na rzecz drugiego człowieka, pracowała z osobami wykluczonymi społecznie i traktowała ich jak członków swojej rodziny.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 20 maja 2017 roku Pani Grażyna została uznana Honorowym Prezesem Stowarzyszenia AGAPE.

„W życiu ważne są trzy rzeczy: wybór, szansa i zmiana. Musisz dokonać wyboru, skorzystać z szansy, jeśli chcesz coś w życiu zmienić.”

I ona tego dokonała…

 

 

Komentarze są wyłączone.