Witamy na stronie AGAPE

W dniu 11.02.2020 r o godz . 15.00 w Stowarzyszeniu Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy “AGAPE” w Borowym Młynie  odbędą się szkolenia  w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym  Podprogram 2019

Zakres szkoleń :

  • Kulinarne
  • Niemarnowanie żywności
  • Dietetyczne
  • Ekonomiczne

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE”  z siedzibą w Borowym Młynie  informuje, że  w wyniku realizacji  zakończonego programu “Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. w 2018 roku pomocą zostało objętych 300 osób.

 Beneficjentami pomocy  były osoby bezdomne wykluczone społecznie, które  przebywają w schroniskach dla osób bezdomnych:

  • Borowy Młyn 90 osób
  • Szawałd -62 osób
  • Nowy Staw -160  osób.

 

Uczestnicy programu w Nowym Stawie  i Borowym Młynie otrzymali  3 paczki żywnościowe Natomiast  uczestnicy programu  w Szawałdzie otrzymali 2 paczki żywnościowe. Współpraca  Stowarzyszenie „AGAPE” z samorządami oraz ośrodkami pomocy społecznej polega na  zapewnieniu miejsc  całodobowego pobytu osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym i wymagającymi usług opiekuńczych z powodu choroby.

 Działania towarzyszące:

Osoby  wykluczone społecznie, skorzystały  z bezpłatnych działań towarzyszących, które miały  na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

-warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania otrzymanych art. spożywczych,
-warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia,
-warsztaty edukacji ekonomicznej pokazujące jak sprawnie zarządzać budżetem domowym,
– edukacja  na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

W schroniskach  „AGAPE” realizowane są projekty zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu , prowadzone są zajęcia wspólnie z lokalną społecznością np. warsztaty tłoczenia soku,  warsztaty kulinarne, profilaktyka zdrowego żywienia i działania proekologiczne.

Osoby niesamodzielne  otrzymują wsparcie oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zakupu leków, wsparcie psychologiczne. Na terenie placówek  prowadzona jest rehabilitacja i warsztaty terapii zajęciowej.

Program działań na 2019/2020 rok.

W dalszym ciągu będziemy prowadzić dystrybucje żywności. Planuje się objęcie pomocą  330 osób.

Podobnie jak w latach poprzednich  działania w schroniskach będą skupiać się na pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie, powrocie do zdrowia i  świadczeniu usług opiekuńczych przy współpracy z OPS  województwa pomorskiego.

————————————————————————————————————————————–

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie informuje, że pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności  w Tczewie  do  placówek Stowarzyszenia „ AGAPE” znajdujących się   na terenie  województwa pomorskiego, które przekazują  żywność bezpośrednio do osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (określonej  przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej  oraz  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.  1402 zł na osobę samotnie gospodarującą.

 

_______________________________________________________________________________

Konkurs Ryjewo-Regulamin

 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych  Dom Modlitwy „AGAPE” jest organizacją pożytku publicznego.

Prosimy o przekazanie  1%   podatku na pomoc osobom   bezdomnym, niepełnosprawnym i  starszym.

Nr konta :     36 1020 1778 0000 2102 0044 3358

 

Inicjatorem powstania Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” była   Pani Grażyna Sochacka, która powołała je do życia w dniu 13 stycznia 1998 roku. Była ona dla nas wzorem i wsparciem. Kochała ludzi i nauczyła nas, że każdy jest wartościowym człowiekiem i każdemu należy się godność i szacunek.

Poświęciła się całkowicie na rzecz drugiego człowieka, pracowała z osobami wykluczonymi społecznie i traktowała ich jak członków swojej rodziny.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 20 maja 2017 roku Pani Grażyna została uznana Honorowym Prezesem Stowarzyszenia AGAPE.

„W życiu ważne są trzy rzeczy: wybór, szansa i zmiana. Musisz dokonać wyboru, skorzystać z szansy, jeśli chcesz coś w życiu zmienić.”

I ona tego dokonała…

 

 

Komentarze są wyłączone.