Odpowiedzi na pytania

Pytanie nr 1

Dla technologicznego wykonania i odbioru robót wnosimy o rozszerzenie zakresu rzeczowo –ilościowego o wykonanie

a]   konstrukcji  dachowej [ brak w przedmiarze]

b]   wieńca W1 25/4 szt.1

c]  wnosimy o uzupełnienie PT  -o rzut konstrukcji  dachowej [brak w dokumentacji]

Odp. pyt. nr 1

  1. a) Należy przyjąć konstrukcję dachową zgodnie z dokumentacją projektową w komplecie z pokryciem dachu z płyt warstwowych SP2C X-PIR o gr. 160/120mm o wsp Uc=0.18 (W/m2K) – współczynnik Uc zawiera wpływ liniowego mostka cieplnego występującego na styku płyt oraz punktowego mostka cieplnego występującego ze wzg. Na łączniki. Płyta warstwowa ze względu na odporność ogniową powinna wynosić REI=30. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiar jest elementem pomocniczym i wycenę należy wykonaćzgodnie z projektem budowlanym załączonym do przetargu.
  2. b) Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
  3. c) Rysunek konstrukcji dachowej jest dołączony do dokumentacji przetargowej,

 

Pytanie nr 2

Prosimy o dookreślenie przyjętego systemu odprowadzania wód opadowych z dachu.

Odp. pyt. nr 2

Odprowadzenie wód opadowych za pomocą rur spustowych  – powierzchniowo do gruntu.

 

Pytanie nr 3

Czy przedmiotem wykonania będzie ułożenie drugiej warstwy siatki na elewacji  -do wysokości 2 m .

Odp. pyt. nr 3

Zgodnie ze STWiOR oraz dokumentacją projektową należy przyjąć wykonanie drugiej warstwy siatki na elewacji do wysokości 2m.

 

Pytanie nr 4

Czy przedmiotem wykonania będzie wykonanie w pomieszczeniu kotłowni?

a] sufitu podwieszanego z GKF w odporności ogniowej REI60

b} obłożenie ścian wewnętrznych działowych płytą GKF [dla uzyskania odporności EI60]

Jeżeli tak prosimy o wskazanie technologii wykonania  i rozszerzenie zakresu rzeczowo ilościowego, który należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

Odp. pyt. nr 4

  1. a) Należy wykonać sufit podwieszany z płyt GKF na ruszcie stalowym w odporności ogniowej REI60 zgodnie z dokumentacją projektową.
  2. b) Należy zabezpieczyć ścianę w pomieszczeniu kotłowni oddzielającą pomieszczenie P5 ogniowo aby uzyskać odporność ogniową całości przegrody EI60. Przedmiar jest elementem pomocniczym należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym.

 

Pytanie nr 5

Czy przedmiotem wykonania będzie wykonanie wylewki samopoziomującej dla pomieszczeń z okładziną posadzkową   –  panelową?

Jeżeli tak prosimy o rozszerzenie zakresu rzeczowo ilościowego, który należy uwzględnić w wycenie ofertowej

Odp. pyt. nr 5

Zamawiający nie przewiduje wykonanie wylewki samopoziomującej pod panele podłogowe.

 

Pytanie nr 6

Z uwagi na rozbieżność obmiarową w okładzinach posadzkowych : Przedmiar zakłada 448,79 m2 ułożenia gress+ terakotę

wg PT winno być 494, 27m2 . Wnosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i jednoznaczne określenie ilość które należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

Odp. pyt. nr 6

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową w ilości 494,27m2.

Pytanie nr  7

Czy przedmiotem wykonania będzie wykonanie ułożenie w posadzce siatki zbrojącej?

Jeżeli tak prosimy o rozszerzenie zakresu rzeczowo ilościowego, który należy uwzględnić w wycenie ofertowej

Odp. pyt. nr 7

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową – opis techniczny pkt. 2.3.2. podłoża i posadzki.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ o brakujące Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Odp. pyt. nr 8

Zamawiający dołączył zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Pytanie nr 9

Z uwagi na rozbieżność w zapisach dokumentacji SIWZ wnosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących naświetli: na rysunku PT – wskazano naświetla w ścianach działowych EI 15, opis określa EI 30, przedmiar poz.57 witryny P C V .

Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów technicznych wskazanych naświetli.

Odp. pyt. nr 9

Należy wykonać naświetla Alu o odporności ogniowej EI15.

 

Pytanie nr 10

Czy do wszystkich drzwi zastosować stolarkę bez progową?

Odp. pyt. nr 10

Należy zastosować stolarkę bez progową.

 

Pytanie nr 11

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie przygotowania podbudowy z kruszywa łamanego 625m2] ,

a, przyjętą poz. Wykonania nawierzchni z kostki betonowej w ilości 137,39m2.

Prosimy o sprostowanie ewentualne potwierdzenie  zakresu ilościowego  ułożenia polbruku  jaką należy uwzględnić w wycenie ofertowej

Odp. pyt. nr 11

Należy wykonać utwardzenie terenu/miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8cm typ Starobruk kolor czerwony, piaskowy, grafit i szary na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4cm. Podbudowa z kruszywa łamanego o dwóch frakcjach 0-31,5mm i 31,5-63mm. Warstwa górna gr. 5cm, warstwa dolna konstrukcyjna gr. 20cm zagęszczona mechanicznie. Warstwa odsączająca  – podsypka filtracyjna piaskowa gr. 10cm zagęszczona mechanicznie.  W ilości =487m2.

Należy wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowej gr. 6cm typ Starobruk kolor czerwony, piaskowy, grafit i szary na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4cm. Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji
0-31,5mm warstwa grubości 10cm zagęszczona mechanicznie. Warstwa odsączająca  – podsypka filtracyjna piaskowa gr. 10cm zagęszczona mechanicznie.  W ilości 66,1mbx0,6m=39,66m2.

 

Pytanie nr 12

Czy przedmiotem wykonania będzie usunięcie i nasadzenia drzew?

Jeżeli tak prosimy o rozszerzenie zakresu rzeczowo ilościowego, który należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

Odp. pyt. nr 12

Należy przyjąć usunięcie i nasadzenie drzew zgodnie z PZT. Nasadzenia – świerki o wysokości 1m.

 

Pytanie nr 13

Czy przedmiotem wykonania będzie wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych?

Jeżeli tak prosimy o określenie technologii i zakresu rzeczowo ilościowego, który należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

Odp. pyt. nr 13

Należy wyprofilować teren aby umożliwić podjazd dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z zewnątrz bez konieczności wykonywania pochylni.

 

Pytanie nr 14

Czy przedmiotem wykonania będzie wykonanie zieleni wokół budynku?

Odp. pyt. nr 14

Jak pytanie nr. 12.

Pytanie nr 15

Czy przewiduje się zainstalowanie w pomieszczeniach sanitarnych urządzeń dla osób niepełnosprawnych?

Odp. pyt. nr 15

Należy przyjąć pochwyty dla osób niepełnosprawnych oraz urządzenia typu umywalka, ustęp, oraz brodzik najazdowy z krzesełkiem dla osób niepełnosprawnych.

 

Pytanie nr 16

Czy przedmiotem wykonania będzie?

a]  montaż kurtyny powietrznej

b]  wykonanie montażu hydrantów

c] montaż wycieraczek

Odp. pyt. nr 16

  1. a) należy wykonać kurtynę powietrzną zgodnie z dokumentacją projektową typu CAB z ogrzewaniem elektrycznym w pom. nr 1.1 nad drzwiami wejściowymi. Moc grzewcza 9kW, zasilanie 230V, Max. Prędkość przepływu powietrza 8m/s, max. Przepływ powietrza 1100m3/h, poziom głośności 53/49dB.
  2. b) należy wykonać hydranty Dn25/30m (komplet z wężem półsztywnym) zgodnie z dokumentacją projektową.
  3. c) Należy wykonać wycieraczki do obuwia w pomieszczeniu 1.1 za drzwiami wejściowymi oraz w wiatrołapie pom. 1.25. wycieraczkę należy wykonać we wnęce posadzkowej zagłębionej na 20mm – mata wejściowa gumowo-aluminiowa o wymiarach 160x120cm – 2szt.

 

 

Komentarze są wyłączone.