Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP w Nowym Stawie

dot. SSP w ” AGAPE” Nowy Staw

Informuję, że zmienił się termin składania ofert, który upływa dnia 22. listopada 2018r.

Z poważaniem:

Waldemar Konopka

Zaproszenie do składania oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenia i deklaracje wykonawcy

Umowa Wzór

Projekt wykonawczy

Przedmiar robót

Schemat blokowy

Rozmieszczenie elementów parter

Rozmieszczenie elementów piętro

Rozmieszczenie elementów kuchnia

Symbole opis

Pytania i odpowiedzi

Pytanie i odpowiedź 2

ZAPYTANIE SPP

Komentarze są wyłączone.