“Samodzielnie przez życie”

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 realizuje projekt

pn. „ Samodzielnie przez życie” dofinansowany

ze środków PFRON. W ramach projektu 35 mieszkańców Domu Socjalnego w Borowym Młynie uzyska pomoc w formie rehabilitacji, pomocy psychologicznej i pracy socjalnej.

Warunki rekrutacji :

Każda osoba niepełnosprawna (posiadająca aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)chcąca wziąć udział w projekcie może zgłosić się osobiście do koordynatora projektu p. Agnieszki lub telefonicznie pod nr tel. 55 277 42 88

Formy wsparcia:

  • Rehabilitacja

  • Pomoc psychologiczna

  • Praca socjalna

Zajęcia odbywają się na miejscu w Domu Socjalnym w Borowym Młynie.

Stowarzyszenie :AGAPE” prowadzi stronę na facebooku

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010804033369

Komentarze są wyłączone.