Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”

Siedziba: Borowy Młyn 22 , 82-420 Ryjewo

  1. Posiadane jednostki organizacyjne:

                    – Dom Socjalny w Borowym Młynie

                    – Schronisko w Szawałdzie

                    – Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie

                    – Ośrodek w Sztumie

Jednostki w/w nie sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych

  1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana).
  1. Stowarzyszenie zostało wpisane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.11.2001r, pod numerem 0000058879 , numer REGON: 170422730, numer NIP :5811671794 .

Komentarze są wyłączone.