“Studenci życia”

Projekt „Studenci życia” skierowany jest do osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w Domu Socjalny w Borowym Młynie oraz społeczności lokalnej. Pomocą zostanie objętych 100 osób. Projekt będzie realizowany w okresie

od 01. maja 2017 do 31 grudnia 2017

na terenie gminy Ryjewo i gminy Sztum. Zaplanowane działania odpowiadają na potrzeby osób wykluczonych z życia społecznego na skutek wieku, niepełnosprawności i niskiego statusu materialnego.
Działania będą nakierowane także wszystkim na integrację społeczną oraz rozwój wolontariatu w środowisku tych osób.
Partnerem nieformalnym projektu jest zaprzyjaźniona nam młoda organizacja pozarządowa “Przystań Biała Góra”.
Projekt będzie realizowany poprzez następujące działania:
1.”Akademia Studenta” – oferta edukacyjna, kulturalna i zdrowotna dla osób starszych
2.Praca socjalna i pomoc psychologiczna
3.Spotkania integracyjne ze społecznością lokalną gminy Ryjewo i Gminy Sztum.

Komentarze są wyłączone.